Studiefonds: ik help een kind.

Klein project….Groot verschil

Op onze scholen begint straks weer de examentijd!

In Rwanda is dat in december. Vorig jaar slaagden er 72 jongeren, die gesteund worden uit het Studiefonds “Ik help een kind”. En dankzij uw steun zijn er in januari 73 nieuwe kandidaten uitgekozen om aan hun middelbare studie te beginnen.

In 2016 ontvingen we 37.392,22 € van individuele donateurs en VPKB gemeenten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Heel hartelijk bedankt voor deze steun!

Begin van 2017 stond de teller weer op nul! Inmiddels is er in het 1e kwartaal: 5.899,85 € aan giften gestort. We hopen dit jaar weer ons streefbedrag van 40.000 €  te halen. Helpt u mee?

Uit dit Studiefonds worden de armste jongeren van onze partnerkerk in Rwanda gesteund, zodat zij hun diploma secundair onderrwijs kunnen halen. Het is een klein project. Maar dit kleine project maakt wèl een groot verschil voor de 293 jongeren, die we in 2017 steunen. Geen diploma secundair onderwijs betekent geen vervolgonderwijs zoals een universitair diploma. Geen diploma halen betekent geen onderwijzer(es) worden of verpleeg(st)er. Voor veel 13-18 jarigen kan uw steun het verschil maken!

Prosper Byiringiro (zie foto) is één van de jongeren, die gesteund werd uit het Studiefonds “Ik help een kind”. Na zijn middelbare school heeft hij een foyer gesticht om andere jongeren te helpen. De leiding van deze foyer combineerde hij met zijn studie aan de Université Libre de Kigali. Hij woont ver van zijn familie, die in het binnenland woont. Maar hij is een doorzetter, waardoor hij in 2016 zijn universitaire graad heeft behaald! Nooit zal hij zijn weldoeners vergeten, die hem dit grote cadeau hebben gegeven: mogelijkheden om zijn toekomst voor te bereiden en daarmee ook die van anderen. Dankzij hen kon hij vooruitkomen.  Hij zal altijd dankbaar blijven voor de steun, die hij via de kerk ontving. En ook daarom blijft hij trouw aan de kerk.

 

 

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw steun! 

Opgelet: sinds 1-1-2016  is er een nieuw rekening nummer. De meesten hebben hiervan al gebruik gemaakt. Maar nog niet iedereen. U doet ons een groot plezier om uw gift op  bovenstaand nummer  te storten.

U kunt uw bijdrage storten op: Nr. IBAN: BE 38 3104 9936 4372

van Protestantse Solidariteit, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel

o.v.v. ‘Ik help een kind’ (Fiscaal attest vanaf 40 Euro per jaar)

 

Uw postzegels hebben waarde

Gooi uw postzegels niet weg! De opbrengst komt ten goede aan het Studiefonds “Ik help een kind.”

In 2016 bracht de postzegelactie 550 € op. 

Geef de postzegels af aan uw kerk. Iemand uit de gemeente zorgt ervoor dat ze  terecht komen bij: ds. Daniel Vanescote  p/ a  Het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel.  

 

Voor meer informatie:

Greet Heslinga, coördinatie van het project (greetheslinga@skynet.be) , Lies Gernaey, uitvoerend secretaris van Protestantse Solidariteit (info@protestantsesolidariteit.be)

Website: www.protestantsesolidariteit.be                                                                                                             

Laat een reactie acter