CBCA : Een Hardnekkige Strijd Tegen HIV.

In het kader van haar 40-jarig bestaan, verstuurt Protestantse Solidariteit elke maand een speciale mail.

Vandaag hebben wij de eer U Isaac Muyonga voor te stellen, Directeur van het “Département de la Santé de la Communauté Baptiste au Centre de l’Afrique” (CBCA) in de Democratische Republiek Congo.

 

Gezondheidscentrum gesteund door PS voor de aankoop van medicijnen.

Kunt U in enkele woorden uw organisatie voorstellen?

Het CBCA werd als kerk gesticht in 1927 en is aanwezig in de privincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu, Maniema, Orientale, Katanga en in Kinshasa. Ze telt ongeveer 450.000 leden en 540 aangestelde predikanten.

Diverse projecten werden opgestart : scholen, medische opleidingen, opleidingscentra voor jongeren en volwassenenen, ziekenhuizen, gezondheidscentra, … Het CBCA beheert ook twee bijbelscholen, talrijke projecten voor socio-economische ontwikkeling, en een programma in de strijd tegen HIV/AIDS.

 

Hoe lang werken jullie nu in partnerschap met Protestante Solidariteit?

Het partnerschap bestaat sedert januari 2003. Vermits het CBCA een protestantse overtuiging heeft, leek het ons belangrijk dezelfde waarden met onze partner te delen op het vlak van gezondheidszorg.

 

Sensibiliseringscampagne tegen HIV bij leerlingen uit het secundair onderwijs.

In welke domeinen hebben wij de afgelopen 40 jaar samengewerkt ?

Gedurende die 14 jaar partnerschap, hebben wij onze krachten gebundeld op het vlak van de bestrijding van HIV. Dat project dekte verschillende domeinen: preventie, opsporing, behandeling van opportunistische infecties en socio-economische hulp aan de getroffen personen.

 

Wat zij uw moeilijkste ervaringen geweest?

De DRC lijdt onder een slecht imago. Haar lokale noden zijn zeer specifiek en de context van constante onzekerheid maakt de zaken complex. Als het in sommige landen mogelijk is een supervisie uit te voeren op 150km afstand en dezelfde dag terug te keren, dan is dat hier niet het geval. De afstanden zijn groter, je moet gebuik maken van een vliegtuig en over logies beschikken, omdat het onmogelijk is dezelfde dag heen en terug te reizen. Het heeft ons veel inspanning gekost om onze partner daarvan te overtuigen en hen gevoelig te maken van de bijzonderheden van het land.

 

Heeft U een persoonlijk getuigenis om met ons te delen ?

Bij de aanvang van het pogramma had ik een slechte houding t.a.v. personen met HIV. In de loop der tijden is mijn visie veranderd. Het betreft altijd een medemens, en zoals altijd dient de waardigheid van een medemens gerespecteerd te worden.

 

Op bezoek bij de Medische staf voor de vrijwillige opsporing.

Wat is uw mooiste ervaring, en denkt U deze samenwerkng in de toekomst verder te zetten?

Protestantse Solidariteit  heeft veel mogelijkheden geopend voor de uitwisseling van ervaringen met haar partners in Afrika, wat ons toeliet om van elkaar te leren. Wij zijn daarom dankbaar voor dit partnerschap en zijn vragende partij om daarmee door te gaan.

 

Kunt U nog een anekdote met ons delen ?

In 2004, als gevolg van de sensibilisatiecampagnes die het CBCA leidde, hebben vele christenen de test ondergaan in een van onze opsporingscentra, en sommigen bleken seropositief. Tijdens een vergadering kreeg het CBCA de vraag voorgelegd waarom het HIV in de kerken had binnengebracht. Het CBCA heeft geantwoord dat ze het HIV niet binnen bracht: het HIV was er al aanwezig en het kwam er op aan dit te bestrijden en te voorkomen. Dat vergde een hele mentaliteitswijziging !

Laat een reactie acter