Bila Jina

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

(Johannes 13 :34)

 

Op Valentijnsdag denken we terug aan het gebod dat Jezus ons heeft gegeven: Heb u naaste lief. Maar wie is u naaste ? Moet ik van mijn man houden, mijn kinderen, mijn collega? Of zijn er meer ? Ondek het met het educatief spel BILA JINA.

BILA JINA betekent «Anoniem, iemand onbekend, onzichtbaar ». ProJOP, Service Protestant de la Jeunesse  en Protestantse Solidariteit hebben één missie: een gezicht geven aan BILA JINA.

Door verschillende interactieve ateliers ontdekken de deelnemers niet alleen wie hun naaste is, maar ook hoe ze een naaste kunnen zijn. Een spel  dat kan gebruikt worden voor verschillende gelegenheden (Een jeugdavond, gemeenteweekend of een interactieve kerkdienst,… en nog veel meer mogelijkheden.)

En praktisch? Het spel is gemaakt voor een groep van maximum 50 personen. Het duurt 1u30 à 2 uur. Het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld.

Zin om elkander lief te hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad? Neem contact op met bilajina@spj.be

Laat een reactie acter