EEN SUPER GROTE DANK U!

Albert, Paul en Marie danken u voor uw steun tijdens de kerstcampagne ten voordele van de gehandicapten in Macenta, Guinee.

Dankzij uw steun hebben we € 20.000 verzameld.

Een super grote dank u!

 Met uw steun kunnen we in 2019 de renovatie van het orthopedisch centrum voltooien en het tweede opleidingsjaar van de orthopedisten garanderen. We houden u op de hoogte van de voortgang van het project in woord en beeld.

U kunt het orthopedisch centrum blijven steunen door te bidden zodat we de nodige fondsen hebben in 2020 en / of door een gift te doen op BE37 0680 6690 1028 met de vermelding
“Ortho-atelier”

Elke gift van € 40 of meer per jaar geeft recht op een fiscaal attest.

Laat een reactie acter