Wat is de Adventscampagne 2019?

De adventcampagne is een jaarlijks terugkerend evenement dat een specifiek project onder de aandacht wil brengen en er fondsen voor wil werven. Dit jaar steunt de campagne het project “Ik help een kind“.

Met dit project wil Protestantse Solidariteit kinderen in Rwanda helpen om toegang te krijgen tot onderwijs. Wij geloven dat we door een kind te helpen naar school te gaan, een heel gezin helpen en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het land.

De adventscampagne heeft tot doel om via het project “Ik help een kind” drie fundamentele waarden onder de aandacht te brengen: geloof, hoop en talent.

Het geloof

Geloof leidt ons, het is de drijvende kracht achter onze actie. En het is door geloof dat studenten zich gesterkt en bemoedigd voelen.

“Ik help een kind’ geeft beurzen aan studenten die geselecteerd zijn door de parochies van de partnerkerk ‘Presbyteriaanse kerk in Rwanda’. Jaarlijks worden meer dan 290 leerlingen ondersteund voor het schoolgeld, het internaat en de schoolbenodigdheden. Dit geeft hoop aan de studenten maar ook aan de hele familie.

Het studiefonds is een symbool van geloof in actie: christenen die het fonds in België steunen en studenten die de zegeningen in hun leven in Rwanda zien en ervaren.

De hoop

Hoop is de kracht van onze projecten, onze dromen en onze dagelijkse realiteit. Wat is een leven zonder hoop?

Hoop geven is wat het studiefonds “Ik help een kind” wil doen. De omstandigheden zijn moeilijk en veel gezinnen weten niet hoe ze het middelbare schoolgeld, dat 300 euro bedraagt, moeten betalen. De studiebeurs die ze via het fonds ontvangen geeft hen de hoop dat ze hun studie kunnen afronden en zo ook uit de armoede kunnen komen, want met een goede opleiding is het makkelijker om een baan te vinden.

Het talent

Iedereen wil zijn talenten gebruiken en ontwikkelen, maar dat is niet altijd mogelijk: armoede en onrechtvaardigheid blokkeren de toegang tot die talenten.

Het studiefonds heeft tot doel de talenten van elke persoon te ontwikkelen door middel van onderwijs. We moedigen hen aan door middel van regelmatige op bezoek te gaan en door zomertrainingen, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en in een veilige omgeving kunnen groeien.

“Ik help een kind’ is meer dan alleen een beurs, het gaat om investeren in talent, hoop geven en met geloof handelen.

Hoe kan ik het studiefonds “Ik help een kind” steunen?

Het studiefonds heeft uw hulp nodig. Ideaal is om het fonds voor 6 jaar te steunen, want scholing van de kinderen is 6 jaar en het garandeert hun beurs tot het einde van hun studie.

Fiscaal attesten worden afgegeven vanaf 40€/jaar.

U kunt ook praten over de campagne om u heen, geld inzamelen of een kerkdienst rond dit onderwerp opzetten. Wij geven hiervoor ideeën in de andere artikels.

Een eenmalige donatie

U kunt ook een eenmalige donatie doen voor het studiefonds “Ik help een kind”

Rekeningnummer :
BE38 3104 9936 4372
BIC BBRUBEBB

Met de vermelding: “Adventscampagne 2019”

Meter of peter van het studiefonds

Meter of peter worden impliceert een engagement op lange termijn. Het streefbedrag voor een maandelijkse donatie is 20€.
Permanente opdrachten kunnen worden gestuurd op de rekening BE38 3104 9936 4372.

De kinderen bedankt voor uw vrijgevigheid.

Laat een reactie acter