Adventscampagne 2020

Onze solidariteit geeft hen hoop en vertrouwen

Onze solidariteit

Protestantse Solidariteit weet dat de tijd na COVID-19 voor Afrika een drama met voedselschaarste, ondervoeding en armoede wordt. Er is daarom dringend nood aan duurzame voedselsystemen om de verwachte calamiteiten, zoals ondervoeding en armoede te verzachten, evenals de nood aan watervoorziening. Onze solidariteit is dus van levensbelang.

Ook in België zijn het moeilijke tijden, maar we zijn ons bewust van de omvang van de noden in Afrika, vooral daar waar wij belangrijke projecten steunen.

Daarom willen wij door deze Adventscampagne een élan van solidariteit opgang brengen.

Door onze partners op te nemen in onze kring van solidariteit, kunnen we de positie van de kwetsbare personen en de toegang tot de basisdiensten, zoals gezondheid, water, hygiëne, landbouw enz., veilig stellen. Dat noemen we “voedselveiligheid”.

Hoop

Mutombo, een jongen van 12, heeft zijn eigen “tippy-tap” gebouwd. Een ingenieus handen- was-apparaat dat water bespaart. Het maakt dat je juist maar zoveel zeep en water gebruikt als nodig is om je handen te wassen. Want in het dorp is water een schaars goed. Je moet een uur lopen om je te bevoorraden uit de rivier. Maar het risico is groot dat het water vervuild is en niet drinkbaar.

Onze partners ter plaatse zijn verantwoordelijk voor zwangere vrouwen, verkrachte vrouwen, vrouwen getroffen door HIV/AIDS en tuberculose; ook voor kinderen die getroffen zijn door ondervoeding, die gevaccineerd moeten worden en kinderen die naar school moeten; zij zijn het toekomstig kader van het land en de kerk.

Als gevolg van COVID-19 en van de overstromingen in Rwanda zijn het harde tijden. Met ons élan van solidariteit tijdens deze Adventscampagne 2020, wil Protestantse Solidariteit opnieuw hoop geven.

Vetrouwen

Bij Protestantse Solidariteit zijn we er ons van bewust dat de pandemie lang kan duren. Daarom gaat onze eerste aandacht bij de ondersteunde projecten uit naar het stimuleren van de landbouwproductie en de voedselveiligheid. Zo hopen we dat de kinderen, die het eerste slachtoffer zijn, vrolijk kunnen opgroeien en verantwoordelijke mensen kunnen worden met vertrouwen in een betere toekomst.

Deze tijd is zwaar voor iedereen, maar vooral voor onze partners in Afrika.

Het is een tijd van schok, ongerustheid, bezorgdheid, ontmoediging en zelfs van een verlies van vertrouwen. Onze partners vinden het moeilijk om deze periode sereen door te komen.

We hopen dat onze solidariteit, hoe klein ook, hen in staat zal stellen hun vertrouwen in God, hun glimlach en hun glimpje hoop op een betere toekomst, terug te vinden.

Laat een reactie acter