Adventscampagne 2020

COVID-19, Wat staat er op het spel?

De Covid19 pandemie komt in vele landen van Afrika op het slechtst denkbare moment; op het moment van overstromingen en met de toenemende verslechtering van het klimaat.

Meer dan helft van de Afrikaanse bevolking is voor haar bestaan afhankelijk van de landbouw. Landbouw is essentieel. Helaas zien we dat de pandemie de kwetsbaarheid van de kleine landbouwbedrijven heeft verhoogd en dat daardoor hun bestaansmiddelen verstoord zijn. De armen en de meest kwetsbaren lopen het hoogste risico om te lijden.

De kleine boeren, marktverkopers, vrouwen en jongeren die direct van hun landbouwinkomsten leven, zijn zwaar getroffen. Honger en slechte voeding maken deze mensen kwetsbaarder en verhogen het risico om niet alleen Covid19 op te lopen met ernstige gevolgen, maar ook andere ziekten, waardoor ook de het aantal landbouwers dat kan werken, vermindert.

Voldoende voeding en hygiëne maatregelen zijn dus essentieel om een ramp in de landen van onze partners te voorkomen. Maar voeding en hygiënemaatregelen zijn niet de enige de sleutel om een catastrofe in te dijken.

Men moet ook kunnen rekenen op een goed functionerend gezondheidssysteem, desinfecteringsproducten, mondmaskers en bewustmakingscampagnes, zoals bij ons.

De projecten, in gang gezet door Protestantse Solidariteit, willen nog meer pro-actief inzetten op voedsel en hygiëne, gezondheidszorg en watervoorziening.

Daarvoor hebben we u nodig, uw betrokkenheid en uw vrijgevigheid.

Goed nieuws voor al onze donateurs

Steun onze acties !
BE37 0680 6690 1028
Mededeling:
“COVID19”

De beslissing van 12 juni 2020 door de superkern maakt deel uit van de steunmaatregelen van het federaal plan voor sociale en economische bescherming.

Een aantrekkelijkere belastingvermindering voor giften gedaan in 2020, moet de vrijgevigheid in tijden van COVID-19 stimuleren.

De belastingvermindering voor giften gaat van 45 naar 60%.

Het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering van giften wordt verhoogd van 10 tot 20%.

Laat een reactie acter