B A T S ‘ TOI

Van kindsbeen af kennen de Batwa’s veel obstakels, weinig kans om eruit te geraken. Toch hebben we straatkinderen ontmoet die elke dag naar school gingen, zonder schrift, zonder pen of uniform. Ze werden weggestuurd, maar de volgende morgen stonden ze er weer! Zo groot was hun wens om te leren en om hun dromen waar te maken.

Als Protestantse Solidariteit roepen we heel luid : Iedereen naar school !

Vanaf 2018 beginnen we een peterschap met de kinderen van Gitega. We focussen op de Batwas, een etnische minderheid, die in Burundi gediscrimineerd wordt. Ze hebben zeer weinig toegang tot onderwijs door de stigmatisering en de extreme armoede waarin ze leven.

Wat gaan we voor hen doen ?

De schoolkosten betalen : Inschrijving, uniform, schriften enz.        Een medisch fonds : Er wordt een medisch fonds opgericht om alle gesteunde kinderen te voorzien van medische zorgen ( check-ups, medicijnen, … )                                                                                       Voedselkit : Maandelijks krijgen de gesteunde families een voedselpakket om onder voeding tegen te gaan.                       Opvolging van de kinderen: Een coördinator volgt de kinderen van nabij op school en ook thuis.

Wat ontvangen de peters of meters ?

U ontvangt aan het begin foto’s en gegevens van enkele kinderen die representatief zijn voor de groep. Tweemaal per jaar ontvangt u een e-mail over het project met een getuigenis van een kind en de impact van het project op hun leven en op dat van hun families.