De Meisjes van Gitega

Het streefdoel voor dit project is 10.000€
10% Gegeven/9.000€ Nog te gaan
Nu doneren

In Gitega, de tweede stad van Burundi, heeft onze partner African Revival Ministry een opvanghuis voor meisjes, die slachtoffer zijn geweest van sexueel geweld of gendergeweld. Deze meisjes worden voor één jaar opgevangen. Onze doelstelling is om de meisjes te helpen hun trauma’s te verwerken en hen te re-integreren.

De Meisjes van Gitega 

Burundi is één van de armste landen van de wereld en het dichtstbevolkte land van Afrika. Sinds  de oorlog in1993 telt het land ontzettend veel wezen, kwetsbare kinderen en jongeren. Een van de problemen is het geweld tegen vrouwen en jonge kinderen.. Om uit de armoede en onbeschermde omgeving te vluchten, verlaten veel jonge meisjes de school veel te vroeg Ze worden het slachtoffer van exploitatie, gewelddadige seks, prostitutie, vroegtijdige huwelijken, ongewenste zwangerschappen en staan bloot aan de gevaren van HIV/aids.

Wat doet Protestantse Solidariteit? 

Protestantse Solidariteit, samen met zijn partner African Revival Ministry (ARM) wil deze meisjes opvangen. We werken met twee verschillende programma’s, afhankelijk van de leeftijd van de meisjes. Gedurende één jaar is er begeleiding voorzien in ons centrum, en tegelijkertijd worden er stappen ondernomen om de meisjes te herintegreren in hun of een andere famillie.

De grootste prioriteit voor de jongste kinderen van 5 tot 14 jaar is het hervatten van school. De meeste van hen worden terug ingeschreven in de lagere school, zodat ze hun school kunnen afwerken.
De tieners, die ouder zijn dan 14 jaar beginnen meestal een beroepsopleiding om een inkomen te genereren. Ze volgen cursussen om een vak te leren waarmee ze geld kunnen verdienen en ze worden ook financieel gesteund om een activiteit op te zetten.

Om zoveel mogelijk geweld, vroegtijdige zwangerschap, prostitutie en verspreiding van HIV/AIDS in de toekomst te voorkomen, worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Niet alleen de meisjes (60) van het opvanghuis, maar ook de meisjes (2.500) op scholen wonen deze workshops bij.

Dankzij dit project krijgen de meisjes mogelijkheden om hun situatie te verbeteren, zich te beschermen tegen gewelddadigheden en een kans om opnieuw een waardig leven te leiden.