De Moeders van Kivu

Het streefdoel voor dit project is 20.000€
15% Gegeven/16.875€ Nog te gaan
Nu doneren

Help vrouwen hun waardigheid terug te vinden!

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd fenomeen. Studies tonen aan dat 1 op 3 vrouwen hiermee te maken krijgt.

Seksueel geweld tegenover vrouwen is vandaag een endemisch probleem in de Democratische Republiek Congo, meer bepaald in de oostelijke provincies waar sinds meer dan 15 jaar gewapende conflicten zijn. Meermaals wordt verkrachting gebruikt als oorlogswapen of militaire strategie om mannen en vrouwen te vernederen, af te zonderen van hun leefomgeving. Jonge meisjes en vrouwen zijn de grootste slachtoffers in deze humanitaire crisis. De trauma’s die door deze geweldpleging veroorzaakt worden gaan diep, zowel op fysiek als psychologisch en socio-economisch vlak. De waardigheid van vrouwen, maar ook die van hun familie wordt met voeten getreden.

Wat doet Protestantse Solidariteit ? 

Protestantse Solidariteit wordt in 2007 op de hoogte gebracht door zijn partner van de Baptisten Gemeenschap in Centraal-Afrika (CBCA) en organiseert een project ter ondersteuning van de slachtoffers van seksueel geweld. De vrouwen worden opgevangen en begeleid door raadgeefsters van de CBCA. De begeleiding is zeer compleet en bestaat indien nodig uit verschillende fasen.

Een medische fase: Het project houdt rekening met de ambulante kosten, de eerste hulp op het terrein en de postoperatieve geneesmiddelen. Elk jaar worden meer dan 300 slachtoffers medisch gevolgd.

Een fase van psychologische bijstand: Elke overlevende wordt begeleid bij het traumaverwerkingsproces. Een raadgeefster luistert naar het slachtoffer, helpt haar om over haar ervaringen te praten en moedigt haar aan om deze te verwerken. Sinds 2007 werden al 2.075 vrouwen op die manier begeleid.

Een fase van familiale bemiddeling: Er worden bemiddelingssessies georganiseerd om ervoor te zorgen dat de vrouwen opnieuw hun plaats vinden in de familie en terug naar huis kunnen gaan.

Een fase van economische en sociale heropname: De vrouwen volgen in groepen een opleiding voor het beheer van microkredieten. Zij ontvangen een lening om een activiteit op te starten, die hen toelaat inkomsten te genereren.

Steun voor de kinderen die geboren worden na verkrachting: Deze kinderen zijn dikwijls gestigmatiseerd en krijgen de bijzondere aandacht van de raadgeefsters van CBCA, meer bepaald om ervoor te zorgen dat zij naar school kunnen gaan.

Voor 2019 mikken wij op een bijdrage van 20.000 euro om vier opvangplaats voor vrouwen in Noord-Kivu te kunnen blijven steunen. Indien we dit doel halen is dit dankzij uw bijdragen.