Ik help een kind

Het streefdoel voor dit project is 46.000€
54% Gegeven/21.000€ Nog te gaan
Nu doneren

In Rwanda is er schoolplicht tot het 3de middelbaar. De lagere school is gratis. Nadien wordt de school betalend. Sinds 1997 steunt het studiefonds “Ik help een kind” jongeren om hun middelbare school af te werken. Elke jaar ondersteunen we meer dan 250 jongeren.

Onderwijs voor elk kind 

Naar school gaan is het recht van elk kind, maar dit is niet altijd zo. Ondanks het feit dat de lagere school tot het derde middelbaar gratis is, verlaten veel jongeren vroegtijdig de schoolbanken door gebrek aan middelen. Vele ouders gaan leningen aan zodat hun kinderen kunnen studeren, en komen zo in een nog grotere armoede terecht.

Wat doet Protestantse Solidariteit? 

Protestantse Solidariteit, in samenwerking met de Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR), heeft het studiefonds “ Ik help een kind” opgericht. De meeste kwetsbare jongeren krijgen financiële steun om hun schoolgeld en internaat te betalen. De steun varieert tussen 120 à 150 € per jaar per jongere. de kans om hun diploma te behalen. Het studiegeld en de kosten van het internaat worden rechtstreeks aan de scholen betaald door het fonds. Het is een kleinschalig maar duurzaam project waarbij jaarlijks meer dan 250 jongeren kunnen genieten van deze steun!

Het studiefonds geeft op deze manier hoop en een toekomst aan de allerarmste jongeren. Un diploma stelt hen in staat om werk te vinden en/of hun studies voor te zetten.

In 2015 konden 276 jongeren gebruik van maken van dit studiefonds.

“Wie een jongere helpt, helpt een hele familie en bouwt aan heel het land”

 Wilt u een bijdrage leveren aan deze droom ?

U kunt het project steunen op:  BE38 3104 9936 4372.

Meer informatie?  

Download de  nieuwsbrief: 2016 , 2015