Mobiliteit voor iedereen

Het streefdoel voor dit project is 30.000€
73% Gegeven/8.000€ Nog te gaan
Nu doneren

Macenta, Guinee:

300.000 inwoners

1 orthopedist

1 kinesitherapeut

 

Deze drie getallen schetsen meteen de situatie in de regio N’Zérékore. Nochtans is het medisch centrum van de Mission Philafricaine in Macenta met beperkte middelen het nationale referentiecentrum geworden in de strijd tegen lepra. Men gaat er zelfs verder door niet enkel verminkte leprapatiënten te verzorgen, maar ook klompvoeten en allen die door een fysieke beperking getroffen zijn.

Verminking, wat ook de oorzaak ook moge zijn, brengt mensen in een precaire onzekerheid, en dit in een bevolkingsgroep waarvoor het leven al niet moeiteloos verloopt. Die situatie wil het orthopedisch atelier in Macenta uitroeien. Haar visie is om tegen 2020 alle mensen autonoom te maken om hun sociale, economische en politieke integratie te bevorderen, zonder enig onderscheid.

Protestantse Solidariteit engageert zich om die ambitie te ondersteunen door de vorming van orthopedisten, teneinde het orthopedisch atelier verder te ontwikkelen. De opleiding, die drie jaar duurt,  moet de best mogelijke zorgen garanderen voor personen met een handicap.

Door een gehandicapte zijn of haar mobiliteit terug te geven, herstelt men ook diens waardigheid. Hij of zij kan zich alleen verplaatsen, gaan werken, en voorzien in de behoeften van de familie.

Steun daarom de vorming van een professionele orthopedist en maak een gift over met vermelding “MPA – ortho”.