De Moeders van Kivu

De Moeders van Kivu

15% Gegeven/16.875€ Nog te gaan
Protestantse Solidariteit wordt in 2007 op de hoogte gebracht door zijn partner van de Baptisten Gemeenschap in Centraal-Afrika (CBCA) en organiseert een project ter ondersteuning van de slachtoffers van seksueel geweld. De vrouwen worden opgevangen en begeleid door raadgeefsters van de CBCA. De begeleiding is zeer compleet en bestaat indien nodig uit verschillende fasen.
Nu doneren

Strijd tegen epidemieën

100% Gegeven/0€ Nog te gaan
Wereldwijd zijn bijna 34 miljoen personen besmet met HIV/aids. 67% daarvan leeft in Sub-Sahara Afrika. Sinds HIV-remmers gratis ter beschikking gesteld worden in de regio is het sterftecijfer gedaald. Niettemin blijft de epidemie om zich heen grijpen en vormt zij een groot probleem voor de ontwikkeling. Samen met onze partners steunen wij gezondheidsvoorzieningen die instaan voor de behandeling van meer dan 5.600 patiënten.
Nu doneren