Laat waardig na

Een waardige erfenis

Wenst u een solidaire stempel na te laten ? Door een deel van uw nalatenschap aan Protestantse Solidariteit te schenken, neemt u deel aan een lange termijn project. U kan het dagelijks leven van hele gemeenschappen verbeteren en begeleiding en heropname van de zwakkeren ondersteunen.

Een testament opstellen is een belangrijke zaak. Het is niet leuk om na te denken over de dag dat u er niet meer zult zijn. Nochtans is dat de beste manier om ervoor te zorgen dat uw bezittingen in de juiste handen belanden, dat zij gaan naar de bestemmelingen die u nauw aan het hart liggen. Uw notaris kan u de nodige inlichtingen verschaffen. Het zal een hele opluchting voor u zijn wanneer u alles geregeld heeft voor wie u lief is en weet dat de vereniging met wie u dezelfde waarden deelt verder gesteund wordt.

Het duolegaat : iedereen wint !

U kunt Protestantse Solidariteit aanduiden als begunstigde in uw testament en toch een groot deel van uw erfenis aan uw familie en vrienden nalaten. Het duolegaat zorgt ervoor dat uw naasten minder successierechten moeten betalen dan voor een klassieke erfenis. Bij een duolegaat laat u in feite twee legaten na : een deel van uw bezittingen gaat naar Protestantse Solidariteit die als vzw weinig successierechten moet betalen. Protestantse Solidariteit neemt de successierechten op zich, niet alleen van het eigen deel maar ook dat van de andere erfgenamen. Zo ontvangen uw erfgenamen meer en steunt u tegelijkertijd onze acties !

Meer informatie ?

Download onze folder “Een daad van solidariteit na uw leven”.

Aarzel niet contact op te nemen met uw notaris of met ons voor bijkomende informatie. Uw vraag wordt strikt confidentieel behandeld.