Word peter of meter

Peter worden van onze acties, een duurzame manier om ons te steunen !

Een maandelijkse of driemaandelijkse gift is heel belangrijk voor ons en toont ons dat wij kunnen rekenen op uw blijvende steun. Het is een efficiënt gebaar dat ons de mogelijkheid geeft onze acties beter te plannen, gebaseerd op concrete en terugkerende inkomsten.

Praktisch gezien maakt het peterschap gebruik van een permanente opdracht : u vraagt uw bank om elke maand een vast bedrag op de rekening van Protestantse Solidariteit te storten.

U kunt naar uw online rekening gaan en een permanente opdracht ingeven voor Protestantse Solidariteit vzw. U kunt het formulier ook downloaden, invullen en aan uw bank bezorgen.

Adres: Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
IBAN : BE37 0680 6690 1028                                                                                                                                                    
BIC/SWIFT : GKCCBEBB

Dit zijn de voordelen van het peter/meter worden voor Protestante Solidariteit:

  • De gift kan ten steeds worden aangepast of stopgezet
  • De permanente opdracht levert u tijdswinst, daar de betaling automatisch gebeurt.
  • U ontvangt een fiscaal attest wanneer u 40€ of meer schenkt per jaar (Dat wil zeggen amper 3,50 € per maand). Het fiscaal attest wordt u in de loop van de maand maart van het jaar dat volgt op uw gift bezorgd. U recupereert nu 45 % van uw jaarlijkse bijdrage.
  • Dankzij uw gift weet u dat u bijdraagt aan een waardiger bestaan voor veel mensen en heeft u zo een impact op hun leven. Per semester zal u in ons rapport van de nieuwtjes op de hoogte worden gebracht.
  • Dankzij de maandelijkse bijdrage kan Protestantse Solidariteit zijn acties en programma’s beter plannen, wat onze werking ten goede komt.
  • U versterkt onze partners in het Zuiden door Protestantse Solidariteit toe te laten een langdurige relatie met hen aan te gaan.
  • In vergelijking met verschillende afzonderlijke giften kost het Protestantse Solidariteit minder administratie om een maandelijks vaststaand bedrag te behandelen waardoor uw gift ten volle kan worden benut.