Historiek

 Protestantse Solidariteit werkt al 40 jaar samen met het zuiden. 

Het prille begin.

QUI-Historique-300x205In 1977 wordt de vzw « Solidariteit en Hulpbetoon » opgericht om sociale, educatieve en medische projecten in ontwikkelingslanden te steunen. De vereniging heeft een autonome en zelfstandige structuur binnen de Federatie van Protestantse Kerken van België, die in 1979 de Verenigde Protestantse Kerk in België wordt.

Twee jaar later, in 1979 wordt « Solidariteit en Hulpbetoon » erkend als een ontwikkelings-NGO door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De jaren ’80

« Solidariteit en Hulpbetoon » krijgt de naam « Solidarité Protestante – Protestantse Solidariteit » en wil heel het land bereiken. De NGO ontwikkelt de eerste programma’s die door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gesubsidieerd worden. Het gaat hier vooral om projecten met betrekking tot de voedselveiligheid (inclusief watervoorziening) in Centraal-Afrika, leprabestrijding in India en enkele noodhulpacties. In die tijd rekenden wij op de waardevolle medewerking van vrijwilligers om die acties in goede banen te leiden.

Grote veranderingen vanaf de jaren ’90.

1996 staat voor een grote omwenteling voor Protestantse Solidariteit dat zich nu focust op gezondheidsprojecten. Wij lanceren een grootscheeps gezondheidsprogramma in Zaïre (de huidige Democratische Republiek Congo) en ondersteunen 13 landelijke gezondheidscentra die gesubsidieerd worden door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Dat programma omvat in die tijd de kern van al onze activiteiten.

We blijven projecten steunen in de landbouw, het onderwijs en noodhulp.

Specialisatie in epidemiën.

De strijd tegen Tuberculose et lepra kent een grondige hervorming. Onze partners in Centraal-Afrika spreken ons in 2000 aan over de schade die de AIDS-epidemie aanricht. Wij starten een programma ter bestrijding van HIV/AIDS in verschillende Afrikaanse landen, dat de programma’s voor bestrijding van lepra en tuberculose en hulp na noodsituaties aanvult.

 Ons programma ter bestrijding van HIV/AIDS, dat aanvankelijk vooral gericht is op medische hulp, focust zich vanaf 2011 op de ondersteuning van de lokale actoren  die verantwoordelijk zijn voor de preventie en de opvang van personen die besmet zijn met HIV of erbij betrokken zijn. Onze missie legt meer het accent op de waardigheid van kwetsbare personen en hun heropname in het sociale en economische leven.