In het Noorden

  • Act Allianceact-alliance-300x45

Internationaal netwerk van Christelijke NGO, die samenwerkingen in ontwikkelingshulp, advocay en noodhulp.

Meer info : www.actalliance.org

 

ehaia

  • EHAIA

Oecomenisch initiatief in de strijd tegen VIH/aids in Africa.

Meer info: www.oikoumene.org

 

  • Ecumenical Advocacy Allianceecumenical_advocacy_alliance

Internationaal netwerk van kerken en confessionele organisaties die zich inzetten voor voedselzekerheid en de strijd tegen HIV/aids.

Meer info:  http://www.e-alliance.ch/

 

  • The Constellation

Constellation voor de “Life Skills Approach” in de strijd tegen VIH/AIDS.

Meer info: www.communitylifecompetence.org

 

logo-acodev

  • Acodev

Franstalige NGO-federatie  : Fédération des ONG francophones de coopération au développement (en Belgique).

Meer info: www.acodev.be

cncd_v2

  • CNCD-11.11.11

Koepel voor ONG’s en organisaties in ontwikkelingssamenwerking voor de franstalige en duitstalige gemeenschap : Centre National de Coopération au Développement

Meer info:  www.cncd.be

 

Onze financiële Steun

 

wbi                              dgd

 

Onze Samenwerkingsverbanden

 

Logo EED-Brot                                         Logo Christian Aid                                       logo MEL                                           logo AME

8xmille_def_english-05