Visie en Missie

Protestantse Solidariteit is een christelijke ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning biedt bij rampen en verschillende ontwikkelingsprojecten. Sinds 1977 engageren we ons om samen met de meest kwetsbare gemeenschappen er naar te streven hen hun waardigheid terug te geven zoals God het heeft voorzien.

Protestantse Solidariteit maakt deel uit van de ACT Alliance, die wereldwijd meer dan 140 kerken en confessionele organisaties verbindt. We werken rechtstreeks en nauw samen met onze partners onder andere voor humanitaire doeleinden.

Onze visie :

« Een waardig leven voor iedereen ! »

Uitdelen van Non-Food Items aan vluchtelingen

Elke mens heeft fundamenteel recht op een waardig leven. Bij personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden omwille van ziekte, rampen of naar aanleiding van geweld, wordt die waardigheid bedreigd als zij geconfronteerd worden met armoede, lijden en stigmatisatie. Protestantse Solidariteit wil dat iedereen met opgeheven hoofd kan leven in zijn of haar gemeenschap.

Onze missie :

De acties van Protestantse Solidariteit zijn voornamelijk gericht op personen en gemeenschappen die blootgesteld zijn aan HIV/AIDS en seksueel geweld.

In samenwerking met haar partners in vijf Afrikaanse landen, steunt Protestantse Solidariteit de lokale actoren van die gemeenschappen bij:

  • De begeleiding van kwetsbare personen door te zorgen voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg, hulp bij de sociaal – economische heropname en psychosociale steun ;
  • Het beter rekening houden met risico’s dankzij preventie van de besmetting met HIV/AIDS en sensibilisering rond seksueel geweld ;
  • De bevordering van de integratie en bescherming van kwetsbare personen binnen hun gemeenschap.

Onze waarden :

Broederlijkheid en gelijkheid

Onze acties staan in het teken van de christelijke waarden van broederlijkheid en gelijkheid. Die waarden maken dat wij een diep respect hebben voor alle mensen, ongeacht hun cultuur, herkomst of geloofsovertuiging. Het is in dat kader dat wij kiezen voor solidariteit.

Diezelfde waarden liggen aan de basis van onze opvatting van het partnerschap dat stoelt op een uitwisselingsbereidheid en respect voor de prioriteiten van alle betrokken partijen.

Gebaseerd op lokale behoeften :

Protestantse Solidariteit werkt uitsluitend met lokale actoren in de ontwikkelingslanden. Ze gebruikt de behoeftes en doelstellingen die door de partners zelf zijn geformuleerd als fundamenten voor de projecten.

Duurzaamheid :

Protestantse Solidariteit werkt samen met de partners aan duurzame veranderingen. We zetten in op langdurige ondersteuning om ons ervan te verzekeren dat de projecten die we volgen duurzaam en onafhankelijk goed werken.

Transparantie en vertrouwen :

Protestantse Solidariteit bewaakt de transparantie en de betrouwbaarheid. Zowel voor onze partners als voor onszelf vinden wij het belangrijk om onze samenwerking te bouwen rond deze waarden. Dit trachten wij te bereiken door eerlijkheid in onze communicatie, coherentie tussen onze daden en woorden en transparantie van de budgetten. Meer nog hechten wij belang aan betrouwbaarheid.

Privacy Verklaring 

Protestantse solidariteit hecht veel belang aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en het respecteren van uw privacy. In deze verklaring willen we u duidelijke en transparante informatie geven over de verzamelde en verwerkte gegevens.

U leest de Privacy Verklaring hier.